W dniu 13 grudnia 2018 r. odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej.

Przeprowadziliśmy dla kilku klas zajęcia edukacyjne na temat pomocy zwierzętom bezdomnym. Tematów do rozmowy pojawiło się wiele, dzieci aktywnie i chętnie brały udział we wzajemnej wymianie wiadomości na temat swoich doświadczeń.

Przybliżyliśmy dzieciom naszą działalność, opowiedzieliśmy kilka historii naszych podopiecznych, poruszyliśmy temat adopcji zwierząt bezdomnych, reagowania w przypadkach zagubienia bądź znalezienia psa czy kota, dokarmiania kotów wolno żyjących i pomocy w czasie zimy.

Godzina lekcyjna minęła nam wszystkim w miłej atmosferze i przy aktywnym zainteresowaniu wszystkich uczestników lekcji. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy w tych młodych ludziach chęć pomocy zwierzętom w potrzebie.

ASC & DD

Leave a Reply