Zapraszamy wszystkich do powstającego w naszym mieście Ósmego Nieba.

Facebook/osmeniebo/

oraz

osmeniebo.pl

Możesz wesprzeć remont Ósmego Nieba tutaj:

https://pomagam.pl/osmeniebo