Informacje o wynikach zbiórek publicznych

W 2024 roku zbiórka otrzymała numer 2024/122/OR oraz nazwę „zbiórka pieniężna na ratowanie bezdomnych zwierząt”.
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2024 r.
^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^
W 2023 roku zbiórka otrzymała numer 2023/69/OR oraz nazwę „zbiórka pieniężna na ratowanie bezdomnych zwierząt”.
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2023 r.

^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^^..^

W 2022 roku zbiórka otrzymała numer 2022/86/OR
oraz nazwę – „Na pomoc zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym – ograniczanie bezdomności i leczenie.”
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2022 r.
Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 5658,85 zł.
^..^^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^
W 2021 roku zbiórka otrzymała numer 2021/36/OR
oraz nazwę – „Na pomoc i leczenie bezdomnych, chorych psów i kotów”
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2021 r.
Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 3.336,27 zł.

*******************************************************************

W 2020 roku zbiórka otrzymała numer 2020/93/OR
oraz nazwę – „Zbiórka na pokrycie leczenia chorych psów i kotów pod opieką naszego Stowarzyszenia”
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2020 r.
Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 15.262,62 zł.

********************************************************************************************

W 2019 roku zbiórka otrzymała numer 2019/46/OR
oraz nazwę – „Zbiórka na leczenie bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących”
zakończenie zbiórki w dniu 31.12.2019 r.
Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 18.488,30 zł.

***********************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki zakończonej w dniu 31.12.2018 r.
W 2018 roku zbiórka otrzymała numer 2018/189/OR
oraz nazwę – „Pomoc dla bezdomnych psów i kotów !”

Zbiórka była prowadzona do skarbonek stacjonarnych na terenie miasta Bielska-Białej i Andrychowa.

Skarbony umieszczone były w następujących miejscach:

Skarbonka 1 : Przychodnia Weterynaryjna AS w Bielsku-Białej przy ul. Goździków 54

Skarbonka 2 : VIPET CENTRUM DLA PSA I KOTA w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12

Skarbonka 7: Przychodnia weterynaryjna RADEMENES w Bielsku-Białej, ul. Wacława Sieroszewskiego 12

Skarbonka 8: Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” w Bielsku-Białej, ul. Orzeszkowej 82 

Skarbonka 9: Lecznica Weterynaryjna „Szewska 12” w Andrychowie, ul. Szewska 12

Skarbonka nr 10: Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 19

Były prowadzone również kwesty podczas imprez masowych w Bielsku-Białej i okolicy.

Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 7.739,74 zł.

Ofiary pieniężne ze zbiórki zostały przeznaczone na leczenie zwierząt, które zapadły na: choroby nowotworowe, koci katar, choroby serca, jaskrę oraz po wypadkach komunikacyjnych.

************************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki zakończonej w dniu 31.12.2017 r.

Zbiórka została zgłoszona na stronie http://zbiorki.gov.pl/ pod numerem 2017/196/OR

pod nazwą:

„POMÓŻ CHORYM, BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM – DOŚWIADCZONE PRZEZ LOS PSY I KOTY CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC !”

Zbiórka była prowadzona do skarbonek stacjonarnych na terenie miasta Bielska-Białej i Andrychowa.

Skarbony umieszczone były w następujących miejscach:

Skarbonka 1 : Przychodnia Weterynaryjna AS w Bielsku-Białej przy ul. Goździków 54

Skarbonka 2 : VIPET CENTRUM DLA PSA I KOTA w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12

Skarbonka 3 : Studio Urody FANTAZJA Edyta Folek w Bielsku-Białej, ul. Wałowa 27

Skarbonka 5 : sklep zoologiczno-wędkarski ARA w Bielsku-Białej, ul. Wadowicka 50

Skarbonka 7: Przychodnia weterynaryjna RADEMENES w Bielsku-Białej, ul. Wacława Sieroszewskiego 12

Skarbonka 8: Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” w Bielsku-Białej, ul. Orzeszkowej 82 

Skarbonka 9: Lecznica Weterynaryjna „Szewska 12” w Andrychowie, ul. Szewska 12

Skarbonka nr 10: Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 19

Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 4.158,88 zł.

Ofiary pieniężne ze zbiórek zostały przeznaczone na leczenie 15 zwierząt, w tym 5 psów oraz 10 kotów (choroby nowotworowe, jaskra, wypadki komunikacyjne, koci katar, choroby serca, rehabilitacja, choroby przewlekłe, kastracja, szczepienie i inne).

Rozliczenie zbiórek publicznych wg. nowych zasad

(Dz. Ustaw z 17 kwietnia 2014 r.) odbywa się na portalu http://www.zbiorki.gov.pl/.

***************************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki zakończonej w dniu 31.12.2016 r.

Zbiórka została zgłoszona na stronie http://zbiorki.gov.pl/ pod numerem 2016/237/OR.

Zbiórka była prowadzona do skarbonek stacjonarnych na terenie miasta Bielska-Białej.

Skarbony umieszczone były w następujących miejscach:

Przychodnia Weterynaryjna AS w Bielsku-Białej przy ul. Goździków 54

VIPET CENTRUM DLA PSA I KOTA w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12

Studio Urody FANTAZJA Edyta Folek w Bielsku-Białej, ul. Wałowa 27

SUPER-OKO Marzena Bubiak w Bielsku-Białej, ul. Poziomkowa 16

sklep zoologiczno-wędkarski ARA w Bielsku-Białej, ul. Wadowicka 50

Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 5 .717,71 zł.

Zgodnie z zadeklarowanym celem zbiórki, zebrane środki przeznaczone zostaną na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia tj. zwierząt chorych, bezdomnych, skrzywdzonych przez człowieka.

**********************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki zakończonej w dniu 31.12.2015 r.

Zbiórka została zgłoszona na stronie http://zbiorki.gov.pl/ pod numerem 2015/468/OR.

Zbiórka była prowadzona do skarbonek stacjonarnych na terenie miasta Bielska-Białej.

Skarbony umieszczone były w :

– Przychodni Weterynaryjnej „AS” przy ul. Goździków 54,

– sklepie VIPET Centrum Dla Psa i Kota przy ul. Michałowicza 12

– Studiu Kosmetycznym Femina przy ul. Szkolnej 1d

– Restauracji & Apartamenty Grępielnia oraz Grępielnia Fitness Club przy ul. Partyzantów 22

Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 5 .467,38 zł.

Zgodnie z zadeklarowanym celem zbiórki, zebrane środki przeznaczone zostały na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia tj. zwierząt chorych, bezdomnych, skrzywdzonych przez człowieka.

Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym:

LECZENIE,STERYLIZACJA, KASTRACJA,OPERACJA PRZEPUKLINY, GUZÓW MLECZNYCH, HOSPITALIZACJĘ ZWIERZĄT CHORYCH 1 917,00 zł
ODROBACZANIE, PROFILAKTYKA P/PCHELNA I P/KLESZCZOWA 341,00 zł
SZCZEPIENIA OCHRONNE P. CHOROBOM ZAKAŹNYM 245,00 zł
DIAGNOSTYKA WETERYNARYJNA (BADANIE KRWI, KAŁU, MOCZU, BAD OBRAZOWE TESTY I INNE), LECZENIE I HOSPITALIZACJĘ, 2 947,88 zł

PRZEDSTAWIONE POW. KOSZTY LECZENIA ZWIERZĄT UDOKUMENTOWANE SA FAKTURAMI VAT. WŚRÓD ZWIERZĄT NA KTÓRE STOWARZYSZENIE PONIOSŁO KOSZTY ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ SĄ: 3 PSY  (W TYM REZYDENT Z NIEWYDOLNOŚCIĄ TRZUSTKI), 4 KOCIĘTA (KATAR), 42 KOTY: W TYM 21 KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH I 21 KOTÓW UDOMOWIONYCH LUB WYKAZUJĄCYCH ZDOLNOŚĆ DO UDOMOWIENIA

****************************************************************************************************

W myśl Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(Dz. U z 2014 r. poz. 498)

warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej  jest jej zgłoszenie na portalu zbiórek publicznych  http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia !

*************************************************************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki zakończonej w dniu 31.12.2014 r.
przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bielska- Białej/ pisma znak SO-IV.5311.6.2014 i SO-IV.5311.15.2014 /, prowadzonej wg starych zasad za pomocą trzech skarbon stacjonarnych .

Skarbony umieszczone były w :

– Przychodni Weterynaryjnej „AS” w Bielsku-Białej, ul. Goździków 54,

– sklepie VIPET Centrum Dla Psa i Kota w Bielsku-Białej,  ul. Michałowicza 12

– Przychodni Weterynaryjnej „AGAMA” w Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 78

Efektem tej zbiórki są ofiary pieniężne w kwocie 3.221,55 zł.

Zgodnie z zadeklarowanym celem zbiórki, zebrane środki przeznaczone zostały na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia tj. zwierząt chorych, bezdomnych, skrzywdzonych przez człowieka.

Dzięki ofiarności Darczyńców Stowarzyszenie pokryło koszty leczenia dwóch kotów i sześciu kociąt na kwotę 1.459,00 zł oraz opłaciło leczenie dwóch psów po wypadkach komunikacyjnych w wys. 1.752,00 zł.

Wydatki udokumentowane są fakturami.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za zaufanie i wsparcie naszych działań. Dzięki pomocy możemy podopiecznych otoczyć opieką weterynaryjną, zapobiec ich cierpieniom i przywrócić zwierzętom godne życie.

Ofiary pieniężne od Darczyńców są jednym z podstawowych źródeł finansowania leczenia  bezdomnych zwierząt, które trafiają pod opiekę Stowarzyszenia. Co miesiąc udzielamy pomocy kilkudziesięciu zwierzętom, które : potrzebują pomocy weterynaryjnej gdy uległy wypadkom komunikacyjnym, wymagają leczenia chorób zakaźnych oraz wirusowych, leczenia profilaktycznego szczeniąt, kociąt, zwierząt dorosłych, które przygotowywane są do adopcji.

*******************************************************************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 15 września 2013 r.
na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 05.09.2013r. znak SO – IV. 5311.27.2013

1 .  Zgodnie z Decyzją Stowarzyszenie zbiórkę publiczną przeprowadziło podczas trwania Ogólnopolskiej Akcji „ Zerwijmy łańcuchy”, która odbyła się na skwerze z psem Reksiem przy ulicy 11 Listopada w Bielsku – Białej.

2 .   Zbiórkę przeprowadzono za pomocą trzech puszek, do których zebrano kwotę zł 310,00  W dniu następnym tj. 16.09.br. kwota ta została wpłacona na wyodrębniony rachunek bankowy.

3 .  Stowarzyszenie nie poniosło kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki.

4 .  Sposób wykorzystania ofiar pieniężnych. Za kwotę zł 320,00 opłacona została usługa weterynaryjna polegająca na sterylizacji bezdomnej suczki i sanacji jamy ustnej. Fakt ten udokumentowany jest FV nr 32/2013 z dnia 01.10. br wystawioną przez Przychodnię Weterynaryjną „AS” w Bielsku-Białej. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie poszukiwania dla suczki stałego domu adopcyjnego.

********************************************************************************************

Informacja o wynikach zbiórki publicznej w Ustroniu podczas trwania 39.Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych w dniu 30 czerwca 2013 r./Decyzja Burmistrza Miasta Ustronia z dnia 27.05.2013r.znak SOiKZ.5311.6.2013/.

Wynik zbiórki okazał się bardzo skromny, ponieważ zebrana została zaledwie kwota zł 53,70. Tę ofiarę pieniężną przeznaczono na leczenie kataru kotki przygotowywanej do adopcji. Fakt ten udokumentowany jest FV nr 25/2013 z dnia 18.07.2013r wyst. przez Przych. Weterynaryjną „As” w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie nie poniosło koszt zw. ze zbiórką.

Zbiórce nie sprzyjała pogoda. Było wyjątkowo chłodno i deszczowo. Frekwencja na wystawie też skromna, większość to właściciele psów uczestniczących w wystawie. Natomiast  „innych” miłośników psów w n/ocenie nie wielu. Nie zniechęcamy się zebraną skromną  ofiarą pieniężną i nadal będziemy uczestniczyć w imprezach , które umożliwiają propagowanie naszych działań na rzecz środowiska  oraz pomagają pozyskać  pieniądze na poprawę życia zwierząt najczęściej skrzywdzonych przez ludzi .

*********************************************************************************************

Informacja zbiorcza Zarządu Stowarzyszenia o przeprowadzonych na terenie gminy Żywiec zbiórkach publicznych w latach 2011-2012.

Podstawą prawną była decyzja Burmistrza miasta Żywca nr 2/2011 z dnia 28 marca 2011r. /znak SOiOC 5311.4.2011/ zezwalająca na przeprowadzenie zbiórek publicznych w dniach od 01.01.2011 do dnia 31.12.2012r.

1.W roku 2011r.w Żywcu przeprowadzone zostały  trzy zbiórki publiczne ,tj. podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej, następnie w ramach ogólnokrajowego protestu pt. ”Zrywajmy łańcuchy” oraz za pomocą puszki stacjonarnej w kinie Janosik”. Zebrano kwotę 1.491,98 zł ,

2. W 2012 r. odbyły się dwie zbiórki. Podobnie jak w 2011r. w Amfiteatrze w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz podczas trwania I- szego  żywieckiego Pikniku dla miłośników psów pn.” Pies w służbie człowieka”. Zebrano kwotę 477,53 zł.

3. Suma ofiar pieniężnych wyniosła kwotę 1.969,51 zł ,

4. Nie poniesiono kosztów przeprowadzenia zbiórek ,

5.Podział ofiar pieniężnych /w kolejności poniesionych wydatków/ był następujący:

– dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu zakupiono karmę dla kociąt i szczeniąt za kwotę 411,01 zł,

– także dla Schroniska w Żywcu przeznaczono kwotę 704,60 zł na zakup transportera do przewozu zwierząt ,

–  dla dwóch karmicielek kotów w Żywcu zakupiono karmę za cenę 277,00 zł

– oraz zakupiono wagę  weterynaryjną platformianą dla Schroniska j.w. za kwotę 899,99 zł / po dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia kwoty 330,00zł/.

na koniec 2012r. pozostała kwota 6,41 zł,

Zarząd  Stowarzyszenia dziękuje za wsparcie naszych działań  i prosimy również w  bieżącym roku  pamiętać o zwierzętach skrzywdzonych przez człowieka.

*********************************************************************************************

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w dniach 30.07.2011 r. oraz 6 i 7.08.2011 r.
na podstawie decyzji Burmistrza Żywca nr 2/2011 z dnia 28.03.2011 r.

Stosownie do treści  §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada  2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (DZ. U. z dnia 24 listopada 2003 r. z późn. zm.) poniżej przedstawiamy wynik zbiórki publicznej.

1. Stowarzyszenie humanitarno-ekologiczne „Dla braci mniejszych”,  z siedzibą w Żywcu, ul. Folwark 8 podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu w dniach 30.07 oraz 6,7.08.2011 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia oraz zwierząt  ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu.

2. Podstawa prawna zbiórki publicznej: decyzja Burmistrza miasta Żywca nr 2/2011 z dnia 28.03.2011 r.

3. Zbiórkę ofiar pieniężnych przeprowadzono wykorzystując sześć puszek, w tym dwóch stacjonarnych, które umieszczone zostały w miejscu ekspozycji Stowarzyszenia, oraz czterech kwestujących.

4. Ogółem ze zbiórki uzyskano kwotę 915,99 zł, która została wpłacona na wyodrębnione konto bankowe.

5. Zebrana kwota zostanie sukcesywnie wykorzystana, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i decyzją Burmistrza miasta Żywca. Informacje o sposobie wykorzystania zebranych ofiar pieniężnych Stowarzyszenie przedstawi zbiorczo po zakończeniu roku kalendarzowego 2011 roku.

******************************************************************************************************************************************