Nasze Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” jest organizacja pozarządową, społeczną, charytatywną prowadzącą działalność non-profit w zakresie ochrony życia zwierząt.
W centrum naszego zainteresowania są zwierzęta domowe, bezdomne i wolno żyjące, głównie psy i koty.

Staramy się aby wszystkie bezdomne lub pokrzywdzone koty i psy, które trafią pod naszą opiekę, otrzymały pomoc medyczną od lekarza weterynarii, tymczasowy dom z wrażliwym opiekunem, gdzie mogą  wrócić do sił. Gdy nadejdzie pora poszukujemy dla nich dobrego domu stałego. Szczęśliwa adopcja kota lub psa jest zwieńczeniem naszych działań. Zazwyczaj utrzymujemy kontakt z naszymi podopiecznymi i ich opiekunami, którzy często stają się osobami darczyńcami przez wiele lat.

Obszar naszej działalności to głównie miasto Bielsko-Biała. Jednak gdy zajdzie potrzeba nie odmawiamy pomocy potrzebującym zwierzętom z okolicznych miejscowości  takich jak: Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze, Jaworze, Jasienica, Międzybrodzie Żywieckie., Żywiec, i okolice.

Nie prowadzimy schroniska/przytuliska dla zwierząt. Nie mamy sekretarki, nie mamy też służbowych samochodów i telefonów. Nie zawsze możemy być na każde wezwanie, a telefony i spotkania możemy wykonywać tylko w czasie wolnym od pracy zawodowej lub szkoły. Wszystkie osoby działające w Stowarzyszeniu pracują jako wolontariusze. Jeśli nie odpowiadamy na Twojego maila lub telefon, od razu – nie miej nam tego za złe. Daj nam chwilę. Odezwiemy się na pewno.

Działania pomocy zwierzętom realizujemy przy współdziałaniu ze środowiskiem lecznic weterynaryjnych, Policją i Strażą Miejską, osobami prywatnymi i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw zwierząt.

Psy i koty, które przyjmujemy przebywają pod opieką członków Stowarzyszenia lub wolontariuszy.

Umieszczamy je we własnych lub prywatnych, zawsze bezpłatnych domach tymczasowych.

Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących zwierząt, ponieważ ilość miejsc wolnych dla zwierząt jest ograniczona.

Działania pomocy zwierzętom realizujemy przy współdziałaniu ze środowiskiem lecznic weterynaryjnych, Samorządami, Policją i Strażą Miejską, osobami prywatnymi i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw zwierząt.

Do zadań własnych gmin / Prezydenta, Burmistrza, Wójta/ –

zgodnie z brzmieniem Ustawy oz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz.U z 2013 poz. 856 * Brzmienie od 27 maja 2015/

– należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym /psom i kotom/ oraz kotom wolno żyjącym z terenu gmin.

Nie możemy wyręczać samorządów gmin ani też nie jesteśmy w stanie tego robić – nie dysponujemy odpowiednim zapleczem, nie otrzymujemy od nich żadnych dotacji na cele pomocy zwierzętom.

Pomagamy w zakresie tego co sami pozyskamy – ze środków finansowych otrzymanych od darczyńców, wpływami z 1%, własnej charytatywnej pracy w czasie wolnym od obowiązków zawodowych oraz rodzinnych. 

Jednak staramy się pomóc w każdej sytuacji. Dzwońcie, piszcie. Zawsze coś doradzimy, zasugerujemy, pożyczymy klatkę łapkę, transporter lub wspólnie wypracujemy najlepsze dla zwierzęcia rozwiązanie. Mamy spore doświadczenie w tym zakresie. Najważniejsze to nie przechodzić obojętnie obok krzywdy naszych Braci Mniejszych.

Pełna  nazwa:  Stowarzyszenie Humanitarno – Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” Bielsko-Biała

Zgodnie z wpisem w KRS, jesteśmy uprawnieni do używania nazwy skróconej: „Mniejsi”

Adres poczty elektronicznej :

e-mail: biuro@braciamniejsi.com.pl

Facebook: https://www.facebook.com/dlabracimniejszych

KONTAKT

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego dnia 02.03.2009 r.

DANE  REJESTROWE:

KRS  –         0000324731
NIP  –          5532449275
REGON –    241147854

KONTO BANKOWE

mBank  nr konta:   46 1140 2017 0000 4202 1012 0220

IBAN: PL46 1140 2017 0000 4202 1012 0220

kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

DotPay    https://ssl.dotpay.pl/payment/index.php     

ID sprzedającego to: 71972

PayPal  https://www.paypal.me/BraciaMniejsi

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego – OPP 1%

kliknij tutaj:

STATUT STOWARZYSZENIA

 
NASZE PRIORYTETY, CELE I ZAKRES WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ :

1. Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca  z  miłośnikami zwierząt, w szczególności domowych, w tym rozwijanie programu adopcji zwierząt przebywających w schroniskach.

2. Oddziaływanie na upowszechnienie idei zrównoważenia rozwoju ekosystemu przez edukację  społeczną i poradnictwo dot. humanitarnego stosunku do zwierząt  jako części ekosystemu.

3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w zakresie ochrony zwierząt przed okrutnym traktowaniem, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej, studiującej i in.

4. Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt i stosowania ustawy ochronie zwierząt, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu.

****************************************************************************************