Wirtualny opiekun będzie sprawował opiekę „na odległość”.
Może także starać się znaleźć mu prawdziwy dom.

Na naszej stronie pojawią się obok imienia psa Twoje dane, tzn. imię, nazwisko, miejscowość lub tylko imię, pseudonim i np. miejsce zamieszkania jeśli chcesz pozostać anonimowy (sprawa do uzgodnienia).

Możemy także zamieścić Twoje zdjęcie, jak też dowolny, krótki tekst Twojego autorstwa.
Jeśli nie chcesz abyśmy umieścili je na stronie, lub chcesz zmienić treść podpisu, prosimy o informację.

Na różne okazje jako opiekun wirtualny będziesz otrzymywał „od swojego podopiecznego” kartki i zdjęcia,
oraz (jeśli wyrazisz chęć) będziesz dostawać maile z jego aktualnymi zdjęciami.

Jesteśmy organizacją „non profit”.
Działalność naszą możemy prowadzić tylko dzięki ofiarności naszych darczyńców.
Nie otrzymujemy żadnych dotacji, ani też nie jesteśmy finansowani przez samorządy terytorialne.
Źródłem utrzymania zwierząt są Państwa odpisy 1% podatku, datki, oraz adopcje wirtualne.
Te ostatnie są szczególnie ważne, bo wpływając regularnie pozwalają nam planować; dzięki nim pokrywamy wydatki bieżące, z których najważniejsza jest opieka weterynaryjna..

Serdecznie zapraszamy miłośników psów i kotów, ludzi o wielkim sercu, którzy z różnych powodów nie mogą przyjąć bezdomnego zwierzaka pod swój dach aby zechcieli objąć adopcją wirtualną wybranego przez siebie zwierzaka będącego obecnie pod opieką naszego
stowarzyszenia.

Adoptować w ten sposób można wszystkie psy lub koty, również i te, które ze względu na wiek,
przewlekłą chorobę bądź kalectwo pozostaną z nami do końca swych dni.

Adopcja wirtualna jest dobrowolna, można ją przerwać-zawiesić w dowolnym momencie,
prosimy tylko o informację na temat ewentualnej zmiany.

Wszystkim obecnym i przyszłym Opiekunom Wirtualnym naszych zwierząt z całego serca dziękujemy.

Chcesz zostać wirtualnym opiekunem?

[ninja_form id=”2″]