INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą. W naszej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest prowadzone przez nas Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Łagodnej 93/32. Możesz się z nami skontaktować listownie pod powyższym adresem lub mailowo pod adresem biuro@braciamniejsi.com.pl

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niektóre z nich są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, umożliwienia kontaktu oraz rejestracji zwierząt czipowanych, dlatego odmawiając ich podania uniemożliwisz nam możliwość działania na rzecz dobra zwierząt.

 

Twoje dane osobowe:

  • będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym adopcji bezdomnych zwierząt, kontaktu w sprawach opieki nad zwierzęciem oraz w celu rejestracji zwierząt czipowanych w internetowej bazie www.safe-animal.eu (podstawa prawna art. 6 RODO  1 lit. b, e i f);
  • będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy adopcyjnej, to jest przynajmniej tak długo jak adoptowane od Stowarzyszenia zwierzę będzie przebywać pod Twoją opieką, a po upływie tego terminu jedynie w zakresie umożliwienia nam kontaktu z Tobą gdy będzie to konieczne dla dobra adoptowanego zwierzęcia;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ani transferowane poza Unię Europejską;
  • mogą zostać przekazane osobom i firmom, z którymi współpracujemy, a to członkom Stowarzyszenia oraz wolontariuszom, podmiotom prowadzącym działalność weterynaryjną, pocztową, kurierską, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Twoje prawa:

  • Prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

.