Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.

d dnia 11 stycznia 2010 r. nasze Stowarzyszenie posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO !

W związku z powyższym nasza organizacja jest wpisana na listę organizacji OPP uprawnionych do otrzymywania 1,5 %, który podatnicy co roku przekazują na działalność organizacji pozarządowych w składanych zeznaniach rocznych – PIT.

Jeśli uznasz, że w ten właśnie sposób chcesz wesprzeć naszą działalność, w odpowiedniej rubryce rocznego  zeznania podatkowego PIT wpisz proszę nasze poniższe dane :

Numer KRS: 0000324731

Dla tych, którzy już dziś, nie czekając na termin składania rozliczeń rocznych PIT zechcieliby nas wesprzeć podjemy dane naszego rachunku bankowego :

Multibank , nr konta:  46 1140 2017 0000 4202 1012 0220.

1% za 2010

Szczegółowe rozliczenie wpływów z 1 % w roku 2010
Stowarzyszenie Humanitarno – Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”
Kwotę 9.072,26 zł uzyskaną z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych przeznaczono na następujące cele ;
1. na usługi weterynaryjne – 8.302,98 zł
2. zakup pułapek z preparatem dezynfekcyjnym,
/ 2 sztuki/ – 446,42 zł
3. zakup transporterów
/ 4 sztuki / – 154, 79 zł
4. zakup materiałów higienicznych dla psa Lolusia – 166,73 zł
Usługą weterynaryjną objęto 37 zwierzęta, w tym 13 psów i 24 kotów.
Leczenie psów pochłonęło kwotę 5.733, 46 zł, w tym;
1. leczenie chorób przewlekłych z pobytem stacjonarnym – 3.364,60 zł
2. leczenie po wypadkach komunikacyjnych – 1.878,86 zł
3. szczepienia – 270,00 zł
4. kastracje – 220,00 zł
Na leczenie kotów przeznaczono środki w wysokości
2.569,52 zł, w tym;
1. leczenie stacjonarne chorób przewlekłych – 1.281,84 zł
2. leczenie z profilaktyką – 959,68 zł
3. szczepienia – 328,00 zł

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2011

Zarząd Stowarzyszenia „Dla braci mniejszych” przedstawia Państwu informację o sposobie wykorzystania 1% podatku ofiarowanego przez osoby fizyczne w 2011r.

Miłośnicy zwierząt  mamy nadzieję  sympatycy naszej organizacji przekazali w 2011r.
1 % podatku w kwocie 9.569,60 pln,
która w całości została przeznaczona na leczenie zwierząt
według  następujących celi:

 

1.  szczepienie podstawowe i niezbędne wydano kwotę 1.216,0 ,tj.12,8% ogółem kosztów ,

2.  kastrację i sterylizację kwotę 4.746,3pln m/tj.49,8%/ , aby ograniczyć zbyt dużą populację bezdomnych zwierząt.

3.  odrobaczenie wydano 1.162,0 pln, /tj.12,2%/ ,

4. obserwację i leczenie przeznaczono kwotę 2.407,5 pln /tj.25,3%
Zabiegi te mają na celu opanowanie wzrostu populacji zwierząt. Wiele ich cierpi z powodu bezdomności -ginie w wypadkach, wskutek chorób i głodu.
Powierzonymi przez Państwa pieniędzmi opłaciliśmy  77 zabiegów wykonanych przez lekarzy weterynarii. Losy większości zwierząt ,naszych podopiecznych, są opisywane na naszej str. internetowej. Większość z nich znalazła już dom stały. Pozostałe przebywają w domach tymczasowych.

Zdajemy sobie sprawę iż nie każdemu zwierzęciu można pomóc, ale nie oznacza to, że nie warto podejmować działań w tym kierunku. Nie usprawiedliwia również obojętności wobec okrucieństwa, ani znieczulicy na cierpienie bezbronnych, w pełni od nas zależnych istot i argumentowania, że „to tylko zwierzę”.

Wierzymy, że nasze działania mają sens i to właśnie dlatego, że tylu wspaniałych osób wspiera działalność naszego Stowarzyszenia  pomagając nam w ich ratowaniu

Z wyrazami szacunku Zarząd Stowarzyszenia humanitarno-ekologicznego „Dla braci mniejszych”.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2012 r. 

Zarząd Stowarzyszenia „Dla braci mniejszych” przedstawia Państwu informację o sposobie wykorzystania
1% podatku ofiarowanego przez osoby fizyczne w 2012r.

 1 % podatku w kwocie  14.690,50 zł , w całości został  przeznaczony  na leczenie zwierząt
( bezdomnych psów i kotów )  według  następujących celów;

1. Odrobaczenie i odpchlenie – 679,90 zł

2. Szczepienia podstawowe – 1769,00;

3. Kastracja i sterylizacja – 3164,80

4. Leczenie ;biegunka, świerzb, grzybica, katar  itp. ,hospitalizacja   oraz  rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym – 9076,80

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2013 r.

inform o wyk. 1% w 2014r pismo zdn.10.04.2015r

Już po raz kolejny Stowarzyszenie jest beneficjentem 1% podatku od osób fizycznych. Zawsze z niepokojem oczekujemy na wynik wpływów z 1%. Naszym zdaniem wpływy świadczą m. innymi o popularności i społecznej akceptacji naszej pracy jako wolontariuszy.

W 2014r. podatnicy przekazali 1 % podatku /za rok poprzedni 2013/ w kwocie zł 18.987,29 zł.

Kwota ta, w całości przekazana została na leczenie i profilaktykę zdrowotną zwierząt – podopiecznych Stowarzyszenia. Struktura wydatków na leczenie ukształtowała się następująco;

1. koszty badań /krwi ,moczu, kału, rtg, testy SNAP FeLV Ag i inne/ to 2.850,00zł,

2. leczenia i hospitalizacji – 10.255,00zł

3. sterylizacji i kastracji – 2.282,00zł

4. szczepienia ochronne – 1.632,00złzł

5. odrobaczenie – 1.222,00zł

6. profilaktykę p/pchlną

p/kleszczową – 746,00zł

Każde zwierzę, które trafia pod opiekę Stowarzyszenia, przed poszukiwaniem domu adopcyjnego, najpierw jest badane przez lek. weterynarii, następnie leczone lub poddane czynnościom profilaktycznym. Motywy konsultacji weterynaryjnych były różne. Najczęstsze to: infekcja górnych dróg oddechowych, świerzb uszy, biegunki, wymioty, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie uszu, złamania , potłuczenia itp. W dużej mierze stale konsultowano choroby przewlekłe, wymagające obserwacji i hospitalizacji. Za kwotę 1% podatku w 2014 r. konsultacjom weterynaryjnym poddane zostało 178 zwierząt, w tym: 28 psów i suczek, 13 szczeniąt, 95 kotek i kocurów, 42 kociąt. Były to zwierzęta z interwencji, tzn. wolno żyjące, które po wyleczeniu powróciły na wolność /dzikie, nieudomowione koty, z małą szansa na oswojenie/, porzucone przez człowieka, z wypadków komunikacyjnych oraz jeden haniebny przypadek kotki wyrzuconej z mieszkania IV piętra.

Niniejsza informacja ma przybliżyć wiedzę nt. wykorzystania przez Stowarzyszenie 1% podatku. W swoim działaniu kierujemy się dobrem zwierząt i zapewnieniu im spokojnego życia.

Mamy nadzieję, ze odpisy 1% podatku za 2014r. pozwolą Stowarzyszeniu na kontynuowanie dotychczasowych działań jako wolontariuszy. Dziękujemy za dotychczasowe okazane zaufanie.

Prosimy pamiętać o naszych podopiecznych w każdym następnym roku  :

Przekazując 1 % podatku dla naszej organizacji OPP – w zeznaniu rocznym PIT, wpisz Nasz numer KRS 0000324731

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2014 r.

1 . W 2015 r Stowarzyszenie otrzymało za 2014 r.  kwotę 20.414,20 zł, tytułem odpisu  1% od podatku dochodowego.

W całości kwota ta przeznaczona została na leczenie podopiecznych zwierząt. Leczenie polegało na  konsultacjach weterynaryjnych, które miały na celu wyleczenie zwierząt lub zastosowanie profilaktyki zdrowotnej a w konsekwencji poprawę lub zmianę ich życia.

2 .  Z wpływów 1 % skorzystało 127 podopiecznych zwierząt, w tym:

15 psów ,

32 kociąt ,

79 kotów ,

 1 królik

3 . Struktura wydatków na leczenie zwierząt ukształtowała się następująco:

na koszty szczepień wydano                              kwotę 935,0 zł ,

na odrobaczenie                                                      „ 711,0 zł ,

profilaktykę p/pchelną i p/kleszczową                „ 560,0 zł ,

sterylizację, kastrację i inne operacje                  „ 3.282,0 zł ,

badanie krwi, moczu, kału rtg, testy                    „ 1.862,0 zł ,

leczenie, hospitalizacja                                           „ 11.158, 0 zł ,

żywienie, karma                                                       „ 1.906,20 zł

4 . Najwyższe koszty przypadają na” leczenie i hospitalizację” ,stanowiąc 54,7% z kwoty 20.414,20zł. Pozycja ta powiększona o koszty ”żywienia i karmy „daje poziom kosztów w wysokości 64%  wpływów z 1%.

a/ Na powyższą pozycję składają się m. innymi następujące tytuły leczenia:

– leczenie górnych dróg oddechowych w kwocie 3.279 zł,

– leczenia zapalenia żołądka i jelit w kwocie 1.502 zł,

– powiększone węzły chłonne 1.065 zł,

– kwarantanna 1534 zł,

– leczenie świerzba usznego 374 zł,

– na pozostała kwotę w wys. 3 405 zł składa się m.in. hospitalizacja z tyt. leczenia cyst i guzów w j. ustnej, niewydolności krążenia i  serca, zapalenia opon mózgowych , kostno-stawowe ,zmiany nowotworowe w wątrobie, komplikacje po sterylizacji w schronisku itd.

b/W okresie od m-ca lipca do końca października 2015r. tj. w okresie wykorzystania wpływów z 1%, u naszych 15 podopiecznych zdiagnozowane zostało zakaźne zapalenie otrzewnej FIP. To śmiertelna choroba wirusowa kotów, której wirusy wywołują choroby dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Przed zdiagnozowaniem koty te przebywały w odosobnieniu w celu ich obserwacji lub przeprowadzenia badań, które miały na celu wykluczenie możliwości przenoszenia lub rozprzestrzeniania choroby zakaźnej. Przede wszystkim w przypadkach, co do których istniało podejrzenie , że mogą być nosicielami chorób zakaźnych. Sytuacja ta wyjaśnia wysokie koszty leczenia i hospitalizacji.

W imieniu naszych podopiecznych, z serca dziękujemy wszystkim tym, którym los zwierząt nie jest obojętny. Tylko dzięki Państwa wsparciu, m.in. poprzez odpis 1%, możemy realizować nasze działania.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2015 r.

W roku 2016 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2015 r. wyniosły 35.672,60 zł.

Z wpływów 1% skorzystały łącznie 194 zwierzęta:

182 koty ( w tym 71 kociąt i 111 kotów dorosłych) , 11 psów i 1 królik.

Struktura wydatków:

 1. leczenie, hospitalizacja – wydano 14 842,00 zł
 2. sterylizacje- wydano 6 017,00 zł
 3. szczepienia – wydano 3 169,00 zł
 4. odrobaczenie – wydano 1 677,00 zł
 5. profilaktyka p.pchelna /p.kleszczowa – wydano 915,00 zł
 6. badanie krwi, kału,moczu,testy,rtg i in.- wydano 4 085,00 zł
 7. żywienie, karma wet. – wydano 4 967,60 zł

W stosunku do roku poprzedniego (2015) w 2016 r. przybyło nam podopiecznych. Udzieliliśmy skutecznej pomocy kilkuset zwierzętom. Natychmiastowej pomocy weterynaryjnej  potrzebowały psy i koty po wypadkach, ofiary porzucenia i znęcania się , zwierzęta odebrane nieodpowiedzialnym opiekunom interwencyjnie. W dużym stopniu naszymi podopiecznymi stały się chore koty ze schroniska, które wobec braku możliwości leczenia, na prośbę zaangażowanych wolontariuszy trafiały do „naszych”  lecznic i pod naszą opiekę. Wszystkie leczyliśmy póki istniał dla nich choćby cień szansy na zdrowie i życie, nie szczędząc też naszego czasu, zaangażowania i determinacji. Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że nigdy nie odmówiliśmy pomocy potrzebującym. Na całą, realizowaną w ramach naszej działalności statutowej pomoc zwierzętom bezdomnym nie moglibyśmy sobie pozwolić gdyby nie Państwa stałe, wieloletnie wsparcie, m.in. poprzez   przekazanie nam 1 %. Za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z serca dziękujemy. Sądzimy, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Rozliczając podatki za ubiegły rok prosimy o nas pamiętać. Nasz numer KRS: 0000324731.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2016 r.

W roku 2017 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2016 r. wyniosły 47.596,80 zł.

Z wpływów 1% skorzystało łącznie 287 zwierząt, w tym 235 kotów i 52 psy.

Struktura wydatków:

 1. leczenie, hospitalizacja – wydano 28 995,60 zł
 2. sterylizacje- wydano 3 729,00 zł
 3. szczepienia – wydano 3 725,00 zł
 4. profilaktyka przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym – wydano 3 466,00 zł
 5. badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 3 400,00 zł
 6. żywienie, karma wet. – wydano 3 030,20 zł
 7. usługa hotelikowania – 1 251,00 zł

W stosunku do roku poprzedniego (2016) w 2017 r. przybyło nam podopiecznych. Udzieliliśmy skutecznej pomocy kilkuset zwierzętom. Natychmiastowej pomocy weterynaryjnej  potrzebowały psy i koty po wypadkach, ofiary porzucenia i znęcania się, zwierzęta odebrane nieodpowiedzialnym opiekunom interwencyjnie. Wszystkie leczyliśmy póki istniał dla nich choćby cień szansy na zdrowie i życie, nie szczędząc też naszego czasu, zaangażowania i determinacji. Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że nigdy nie odmówiliśmy pomocy potrzebującym.  Na całą realizowaną w ramach naszej działalności statutowej pomoc zwierzętom bezdomnym nie moglibyśmy sobie pozwolić gdyby nie Państwa stałe, wieloletnie wsparcie, m.in. poprzez przekazanie nam 1 %. Za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z serca dziękujemy. Sądzimy, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Rozliczając podatki za ubiegły rok prosimy o nas pamiętać. Nasz numer KRS: 0000324731.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1% za 2017 r.
W roku 2018 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2017 r. wyniosły 53.820,25 zł.

Z wpływów 1% w 2018 r. można było objąć specjalistyczną opieką weterynaryjną 252 zwierząt ( 202 koty, 50 psów ). Wpływy z 1% pokryły także wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych oraz dokarmianiem kotów wolnożyjących i zwierząt pod opieką osób będących w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Zwierząt, które nie były bezpośrednimi podopiecznymi tj. zwierzęta z interwencji, stada kotów wolno żyjących mające zmienną liczbę osobników, a którym udzielono wsparcia z wpływów 1 %  było nie mniej niż 50 szt. Podsumowując, 1% podatku przekazany nam w 2018 przez podatników dał nam możliwość pomocy nie mniej niż 300 potrzebującym kotom i psom.

Statystyka wydatków statutowych (na podstawie faktur) zaliczonych jako poniesione z wpływów 1 % obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 13.11.2018 r.

Struktura wydatków:

 1. leczenie, hospitalizacja – wydano 24.370,38 zł
 2. sterylizacje, zabiegi – wydano 3.006,00 zł
 3. szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 4.918,96 zł
 4. profilaktyka przeciw pasożytom – wydano 3.167,56 zł
 5. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.079,25 zł
 6. żywienie – karma specjalistyczna wet. – wydano 4.135,94 zł
 7. żywienie – karma bytowa – wydano 5.406,07 zł
 8. usługa hotelikowania – 2.244,80 zł
 9. zakup leków wet. w aptekach – 312,56 zł
 10. zakup żwirku dla kotów – 500,17 zł
 11. akcesoria (klatki kenelowe, klatki-łapki i in.) – 520,54 zł
 12. budowa domków dla kotów – 158,02 zł

Za przekazany przez podatników 1% mogliśmy leczyć i pomóc w 2018 r. znacznej liczbie potrzebujących zwierząt. Skala pomocy była nie mniejsza niż w 2017 r. Każda wpłata jest w pierwszej kolejności przeznaczana na leczenie, gdyż jest ono niezbędne. Gdy pozwalają na to warunki finansowe pokrywamy z wpływów koszty zakupu karmy, koszty hotelikowania zwierząt bezdomnych, koszty zakupy niezbędnych akcesorii. W 2018 r. bardzo wiele zwierząt trafiło do nas w trudnym stanie i z niepewnymi rokowaniami. Oprócz zwierząt po wypadkach, coraz częstszych przypadków występowania nowotworów, chorób neurologicznych, wad genetycznych, musieliśmy się zmagać z poważnymi chorobami wirusowymi, na które nie ma skutecznych leków – FIP, FELV, FIV, Panleukopenia.

Szczególnie ta ostatnia była w ub. roku bardzo groźna gdyż od lata do późnej jesieni rozprzestrzeniała się na terenie Bielska-Białej w stadach kotów wolno żyjących oraz w tut. schronisku. Wdrażaliśmy procedury mające zapobiegać przenoszeniu wirusa oraz rozpoczęliśmy tworzenie własnego banku surowicy na panleukopenię, jako że jest to jedyna skuteczna metoda leczenia tej choroby. Udało nam się skutecznie wyleczyć kilka kotów, które po wyzdrowieniu zostały dawcami krwi na surowicę. Leczenie pierwszych zarażonych zwierząt było bardzo kosztowne.

Warto było jednak ponieść ten koszt, gdyż dzięki pozyskaniu surowicy z krwi ozdrowieńców mogliśmy skuteczniej (i taniej) uratować kilka kolejnych zarażonych kotów.

Wszystkie zwierzęta, które przyjmujemy pod naszą opiekę są leczone póki istnieje dla nich choćby cień szansy na wyzdrowienie. Nie preferujemy jednak uporczywej terapii gdyby miało to oznaczać usilne utrzymywanie przy życiu zwierzęcia, które cierpi. Podjęcie się próby ratowania każdego poważnego przypadku konsultujemy z lekarzem wet., gdyż jest to osoba, która najlepiej jest w stanie ocenić stan i rokowania przyjętego pacjenta wet.

Staramy się nie odmawiać pomocy. Jednak nasze możliwości przyjmowania zwierząt są ograniczone, choćby ilością miejsc w domach tymczasowych czy finansowaniem. Zawsze szukamy rozwiązania problemu, aby w jakikolwiek sposób pomóc osobom zgłaszającym się do nas. Często przy obustronnej współpracy udaje się zgłaszane zwierzę zaopatrzyć w leczenie, zabezpieczyć tworząc nowy dom tymczasowy, znaleźć nowy dom stały.

Aktualnie w naszych domach tymczasowych znajduje się kilkadziesiąt zwierząt (50 kotów kotów i 17 psów-część w hotelikach). Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z całego serca dziękujemy za przekazywane nam co roku wsparcie. Zawsze kierujemy się dobrem zwierząt i dokładamy wiele starań, aby nie zawieść oczekiwań darczyńców do świadczenia ofiarnej i efektywnej pomocy na rzecz zwierząt.

Pamiętajcie o nas i naszych podopiecznych cały rok. Czasem tak się zdarza, że w tygodniu trafia do nas kilka zwierząt w bardzo poważnej sytuacji zdrowotnej. Przekazywany 1% wystarcza na pokrycie niezbędnego leczenia wet. przez okres ok. 4 mies. w całym roku. Przez pozostałe 8 miesięcy ciężką pracą  staramy się pozyskiwać każdy grosz na działalność statutową. Nie jest to łatwe, ale z Waszą pomocą jakoś nam się to udaje, nieprzerwanie od 10 lat 🙂

NASZ KRS  0000324731

JEŚLI CHCESZ ABY TWÓJ 1% ZOSTAŁ WIARYGODNIE WYDANY NA POMOC ZWIERZĘTOM !

Stowarzyszenie Humanitarno – Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” Bielsko-Biała

e-mail: biuro@braciamniejsi.com.pl

Facebook: https://www.facebook.com/dlabracimniejszych

KONTO BANKOWE : mBank  nr konta  46 1140 2017 0000 4202 1012 0220

IBAN: PL46 1140 2017 0000 4202 1012 0220

kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

DotPay    https://ssl.dotpay.pl/payment/index.php     ID sprzedającego to: 71972

PayPal  https://www.paypal.me/BraciaMniejsi

 

Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy!

^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^

1% za 2018 r.
W roku 2019 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2018 r. wyniosły 59.914,50 zł.

Statystyka wydatków statutowych (na podstawie faktur) zaliczonych jako poniesione z wpływów 1 % obejmuje okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

Struktura wydatków:

1. leczenie, hospitalizacja – wydano 20.140,89 zł

2. sterylizacje – wydano 3.529,30 zł

3. zabiegi chirurgiczne – 575 zł

4. zabiegi inne – 258 zł

5. szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 6.320 zł

6. leczenie przeciwpasożytnicze – wydano 4.253,75 zł

7. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.190 zł

8. żywienie – karma bytowa i weterynaryjna– wydano 10.440,31 zł

9. usługa hotelikowania – 8.209,86 zł

10.  zakup żwirku dla kotów – 997,39 zł

W 2019 r. przybyło leczonych zwierząt, zostało wydane więcej na profilaktykę i leczenie przeciwpasożytnicze. Większa kwota za hotelikowanie spowodowane przyjęciem pod naszą opiekę kilku psów z bardzo złych warunków, które mają problemy behawioralne.

^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^

1% za 2019 r.

W roku 2020 łączne wpływy z odpisu 1 % (za rok 2019 r.) wyniosły 23 379,09 zł.

Środki zostały jak co roku przeznaczone na leczenie ciężko chorych zwierząt. Z pomocy skorzystało kilkadziesiąt kotów i psów.

Zakres wydatków to:

 1. leczenie, hospitalizacja
 2. sterylizacje
 3. zabiegi chirurgiczne
 4. szczepienia ochronne i obowiązkowe
 5. leczenie przeciwpasożytnicze
 6. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.

Za przekazany przez podatników 1% mogliśmy leczyć i pomóc w 2020 r. znacznej liczbie potrzebujących zwierząt. Każda wpłata jest w pierwszej kolejności przeznaczana na leczenie, gdyż jest ono niezbędne. W 2020 r. bardzo wiele zwierząt trafiło do nas w trudnym stanie i z niepewnymi rokowaniami. 

Wszystkie zwierzęta, które przyjmujemy pod naszą opiekę są leczone póki istnieje dla nich choćby cień szansy na wyzdrowienie. Nie preferujemy jednak uporczywej terapii gdyby miało to oznaczać usilne utrzymywanie przy życiu zwierzęcia, które cierpi. 

Podjęcie się próby ratowania każdego poważnego przypadku konsultujemy z lekarzem wet., gdyż jest to osoba, która najlepiej jest w stanie ocenić stan i rokowania przyjętego pacjenta wet.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z całego serca dziękujemy za przekazywane nam co roku wsparcie. Dokładamy wiele starań, aby nie zawieść oczekiwań darczyńców do świadczenia ofiarnej i efektywnej pomocy na rzecz zwierząt. 

Pamiętajcie o nas i naszych podopiecznych cały rok. Czasem tak się zdarza, że w tygodniu trafia do nas kilka zwierząt w bardzo poważnej sytuacji zdrowotnej. 

W stosunku do roku poprzedniego (2019) w 2020 r. :

 • przybyło nam ciężko chorych podopiecznych,
 • spadła kwota przekazanych darowizn (spadek ponad 30%),
 • spadła kwota przekazanego 1% podatku (spadek ponad 50%),
 • kolejny rok udzieliliśmy skutecznej pomocy następnym kilkuset zwierzętom,

Na całą, realizowaną w ramach naszej działalności statutowej pomoc zwierzętom bezdomnym nie moglibyśmy sobie pozwolić gdyby nie Państwa stałe, wieloletnie wsparcie, m.in. poprzez   przekazanie nam 1 %.  Rozliczając podatki za ubiegły rok prosimy  o nas pamiętać. Nasz numer KRS: 0000324731.

^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^

1% za 2020 r.

W roku 2021 łączne wpływy z odpisu 1 % (za rok 2020 r.) wyniosły 24 757,20 zł.

Środki zostały jak co roku przeznaczone na leczenie ciężko chorych zwierząt. Z pomocy skorzystało kilkadziesiąt kotów i psów

^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^ ^..^

1% za 2021 r.
W roku 2022 łączne wpływy z odpisu 1 % (za rok 2021 r.) wyniosły 24 741,30 zł.

Środki te zostały przeznaczone na leczenie bezdomnych psów i kotów, które trafiły pod opiekę Stowarzyszenia.