Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

Rachunek zysków i strat za rok 2022

Bilans za rok 2022

Informacja dodatkowa za rok 2022

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021 – wersja opisowa

Sprawozdania archiwalne:

Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne rok 2009

Bilans na 31.12.2009

Bilans Inf.dodatk. do bilansu 2009

Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne rok 2010

Bilans 2010

Bilans Informacje dodatkowe 2010

Rachunek- wyników 2010

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Bilans 2011

Bilans Informacje dodatkowe 2011

Rachunek- wyników 2011

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne rok 2012

Bilans 2012

Bilans Informacje dodatkowe 2012

Rachunek- wyników 2012

Wynik finansowy 2012

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne rok 2013

Bilans 2013

Bilans Informacje dodatkowe 2013

Rachunek- wyników 2013

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014 wersja opisowa

Bilans 2014

Informacja dodatkowa 2014r.

Rachunek wyników 2014r.

Wynik finansowy 2014r.

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Bilans 2015

Informacje uzupeł. do bilansu 2015r.

Rachunek zysków i strat 2015r.

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Bilans 2016 r.

Informacje ogólne 2016 r. MRPIPS

Informacje uzupełniające do bilansu 2016 r. MRPIPS

Rachunek zysków i strat 2016 r. MRPIPS

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017 wersja opisowa

Bilans 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2017

Rachunek zyskow i strat – wariant porównawczy 2017

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018 wersja opisowa

Bilans 2018

Informacje ogólne 2018

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2018

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019 wersja opisowa

Bilans 2019

Informacje ogólne 2019

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2019

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 wersja opisowa

Bilans 2020

Informacje ogólne 2020

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2020