Pilotażowy projekt finansowania sterylizacji kotów/psów właścicielskich zakończony sukcesem
– będą kolejne środki.
Koty wolno żyjące dostaną od Gminy całoroczne domki drewniane.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Was o niewątpliwym sukcesie jaki zdarzył się m.in. za naszą przyczyną. Od kilku lat opiniujemy programy opieki nad zwierzętami nie tylko w naszej Gminie Bielsko-Biała. Los wszystkich zwierząt leży nam na sercu. Wiadomo jednak, że najbardziej chcielibyśmy przyczynić się do poprawy warunków życia lokalnych bezdomniaków.

W 2016 r. część gmin w Polsce wprowadziła pilotażowe programy sterylizacji i czipowania kotów i psów posiadających właścicieli. Jako że wyznajemy zasadę wzorowania się na lepszych i sprawdzonych rozwiązaniach zaproponowaliśmy aby w naszej gminie wdrożono podobny program. Składając uwagi do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bielsko-Biała na 2016 r. przedstawiliśmy tutejszemu Urzędowi szereg dokumentów i artykułów prasowych opisujących doświadczenia innych miast w powyższym zakresie zakresie. Podaliśmy również argumenty przemawiające za słusznością naszych pomysłów.

W naszym piśmie zaproponowaliśmy również aby wzorem innych gmin Gmina Bielsko-Biała rozpoczęła program edukacji mieszkańców oraz spółdzielni w kwestii pomocy i ochrony kotów wolno żyjącym. Jednym z filarów tej pomocy byłby zakup i rozmieszczenie na osiedlach mieszkaniowych drewnianych domków całorocznych dla kotów.

W tym okresie Gmina podeszła do naszych pomysłów sceptycznie. Jednak nie zraziło nas to i w kolejnych latach pracowaliśmy nad tym aby przekonać władze miasta do słuszności naszych koncepcji.

Po dwóch latach od powstania ww. pomysłów udało się namówić Gminę Bielsko-Biała na pilotażowy program sterylizacji kotów i psów właścicielskich. Program spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem mieszkańców. Dość powiedzieć, że pierwsze  środki uruchomione w 2018 r. przeznaczone na jego realizację w wysokości 10 tys. złotych zostały wykorzystane w przeciągu jednego miesiąca. Na ostatnim spotkaniu w dn. 30 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Gminy Bielsko-Biała wyszli z inicjatywą uruchomienia dodatkowych środków na ten cel jeszcze w roku 2018 (w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy).

Na tym samym spotkaniu została złożona deklaracja o zakupie przez Gminę i przekazaniu drewnianych domków w ilości 30 do 50 sztuk dla kotów wolno żyjących wybranym spółdzielniom mieszkaniowym w Bielsku-Białej.  Administracje tych spółdzielni wyraziły zgodę na ich rozmieszczenie na swoim terenie i chęć współpracy w zakresie poprawy warunków bytowania kotów wolno żyjących.

Praca społeczna przynosi nam wiele satysfakcji. Każdy wolontariusz wie jednak, że sukces zazwyczaj okupiony jest trudem, wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości oraz pokory. Nie zawsze wszystko od razu się udaje. Czasem na przysłowiowe owoce pracy trzeba poczekać, nie zrażając się chwilowym niepowodzeniem, przeszkodami.

Dzięki naszej determinacji dziś mamy się czym pochwalić. Wdrożenie programu sterylizacji zwierząt właścicielskich, czipowanie oraz zakup domków dla kotów wolno żyjących o co zabiegaliśmy od 2016 roku znalazło w tym roku poparcie wśród urzędników.

Przyznanie w 2018 roku środków na te cele to niewątpliwy sukces organizacji w społecznej działalności charytatywnej.

Dla naszych czytelników, darczyńców jest to dowód, że dbamy rok do roku o poprawę opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wolontariuszom, działaczom organizacji prozwierzęcych działających na terenie innych gmin nasze doświadczenia mogą posłużyć jako wskazówka jak wprowadzić podobne rozwiązania w Waszych miejscowościach.

korespondencja z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej w roku 2016

pismo do UM WGM grudzien 2016

odpowiedź Urzędu Miejskiego

odpowiedz UM WGM 2016

korespondencja z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej w roku 2017

opinia_program_2017

korespondencja z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej w roku 2018

program opieki Bielsko 2018 uwagi

Odpowiedz UM 2018

 

© Copyright by Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone

Leave a Reply