Wirtualna adopcja to wspaniała formy pomocy, która daje możliwość
opiekowania się wybranym zwierzęciem „na odległość”.
Jest bardzo wygodną formą pomocy – pozwala bowiem na zaopiekowanie się  naszym zdrowym lub chorym podopiecznym psem, kotem,
w momencie, gdy ktoś bardzo pragnie pomóc,

a nie może (z różnych względów) adoptować – przygarnąć psa czy kota do swojego domu.

Adoptując wirtualnie sam ustalasz jak długo będziesz mógł/chciał nam pomagać, jaką sumę deklarujesz wpłacać, przez jak długi okres możemy liczyć na Twoje wsparcie. W każdym momencie, z różnych przyczyn /bez konieczności podawania szczegółowych powodów/ możesz zawiesić/przerwać pomoc – powiadom nas tylko o zaprzestaniu pomocy.

Adoptować wirtualnie można psy i koty, które ze względu na wiek, przewlekłą chorobę, problemy behawioralne bądź kalectwo nie znalazły dotychczas stałych domów. Ci podopieczni z powodu swoich problemów zdrowotnych oraz behawioralnych mają małe szanse na adopcję i prawdopodobnie pozostaną z nami do końca swych dni – stąd adopcje wirtualne dotyczą głównie tej grupy naszych zwierząt.

Zdarzają się także adopcje wirtualne zdrowych psów/kotów, szczeniąt/kociąt, które mają szansę
na dom i najczęściej w przeciągu miesiąca, dwóch go znajdują. W takich sytuacjach pomoc opiekuna wirtualnego jest najczęściej krótkoterminowa – po adopcji podopiecznego taka osoba często przejmuje opiekę nad kolejnym zwierzątkiem.

Adopcja wirtualna jest dobrowolna. Opiekun wirtualny składa nam za pośrednictwem poczty elektronicznej /na adres : biuro@braciamniejsi.com.pl / deklarację stałych wpłat w ustalonej przez siebie kwocie na wybranego zwierzaka i systematycznie w całym okresie dokonuje tych wpłat na nasze konto bankowe.

Wszystkie wpłaty otrzymane od opiekunów wirtualnych pomagają nam, choćby częściowo, pokryć bieżące koszty utrzymania naszych podopiecznych. Dla przykładu – wydatki na zakup tak prozaicznych artykułów jak zakup żwirku czy karmy.

Na naszej stronie pojawią się obok imienia psa/kota Twoje dane, tzn. imię, nazwisko, miejscowość. Chętnie zamieścimy też
Twoje zdjęcie,  jak też dowolny, krótki tekst Twojego autorstwa.
Oczywiście możesz  również zachować anonimowość.

Jesteśmy organizacją „non profit”.
Działalność naszą możemy prowadzić tylko dzięki ofiarności naszych darczyńców.
Nie otrzymujemy żadnych dotacji, ani też nie jesteśmy finansowani przez samorządy terytorialne.

Źródłem  utrzymania zwierząt są Państwa odpisy 1% podatku, datki, oraz adopcje wirtualne.
Te ostatnie są szczególnie ważne, bo wpływając regularnie pozwalają nam planować przyjęcia nowych podopiecznych.
Dzięki nim  pokrywamy wydatki bieżące, z których najważniejsze są : opieka weterynaryjna oraz koszty utrzymania zwierząt.

Serdecznie zapraszamy ludzi o wielkim sercu, którzy z różnych powodów
nie mogą przyjąć bezdomnego zwierzaka pod swój dach aby zechcieli objąć wybranego
przez siebie psa lub kota – naszego podopiecznego programem adopcji wirtualnej.
Jak już pisaliśmy – adoptować w ten sposób można wszystkie psy, koty zdrowe jak również i te, które ze względu na wiek,
przewlekłą chorobę, problemy behawioralne bądź kalectwo pozostaną z nami do końca swych dni.

Wszystkim obecnym i przyszłym Opiekunom Wirtualnym naszych kotów i psów z całego serca dziękujemy.

napisz  do nas: biuro@braciamniejsi.com.pl