24.10. w Rybarzowicach zaginęła kotka w typie dachowca. Cechą charakterystyczną jest zez.

Może się chować po garażach i piwnicach. Kotka jest zaczipowana. Nagroda 3 tys. dla znalazcy.

Kontakt: 782 992 098