W trakcie przeprowadzki przy ul. Inwalidów w Bielsko-Białej

dnia 9 czerwca 2022 ok. godz. 12:00 uciekła Milka. Była strachliwa i nieufna do ludzi.
Następnie widziano ją 12 lipca 2022 przy ul. Miarki 8. Jeśli ją widziałeś, zadzwoń!
Nagroda 3 000 zł dla osoby, która znajdzie Milkę.
693 044 035