W dn. 11 marca 2019 r. w Godziszce k/Buczkowic zaginęła kotka.
Prosimy o pomoc w Jej odnalezieniu. Wszyscy domownicy bardzo za Nią tęsknią.
tel. kontaktowy 668 180 637

Leave a Reply