abezet+ DZIĘKUJEMY 

Jesteśmy wdzięczni, że w potrzebie lub w trudnych chwilach możemy liczyć na pomoc poligraficzną

od właścicieli Drukarni ABEZET w Bielsku-Białej http://www.abezet.pl/ 

W szczególności zaś dziękujemy Pani Patrycji Kocoń 

Oni nigdy nie odmawiają nam wsparcia .
W nagłych sprawach, gdy chodzi choćby o pilny druk ogłoszeń o zaginięciu zwierzaka zawsze możemy liczyć na natychmiastową pomoc.

Doskonale rozumieją jak ważny jest wtedy czas.
Robią to po godzinach albo przełożą nad inną pracę.
A wszystko po to by ratować zagubionego psa czy kota.
Czynią to bezpłatnie, prawdziwie bezinteresownie, co budzi nasz duży szacunek i wdzięczność.

Dobrze, że są wciąż tacy ludzie, którzy bez szumu wokół siebie, bez chęci zysku, bez chęci promowania w swej dobroczynności /w sieci czy gdziekolwiek indziej/ pomagają.

Właścicielom wystarczy nasze zwykłe 'dziękuję’ 

Nie pomagają oczekując publicznych podziękowań ani drukowanych dyplomów.

Tym bardziej więc chcemy o nich napisać, bo taka pomoc i taka postawa zasługuje na upublicznienie, na nasze i Wasze uznanie .

Leave a Reply