W sąsiedztwie ogródków działkowych w rej. ul. Tuwima w BB został znaleziony oswojony, niekastrowany kocurek. Jest zabezpieczony w domu tymczasowym.