Informacja Zarządu Stowarzyszenia o przeprowadzonych zbiórkach publicznych w latach 2011-2012.

Podstawą prawną była decyzja Burmistrza miasta Żywca nr 2/2011 z dnia 28 marca 2011r.
/znak SOiOC 5311.4.2011/ zezwalająca na przeprowadzenie zbiórek publicznych
w dniach od 01.01.2011 do dnia 31.12.2012r.

1.W roku 2011r.w Żywcu przeprowadzone zostały  trzy zbiórki publiczne ,tj. podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej, następnie w ramach ogólnokrajowego protestu pt. ”Zrywajmy łańcuchy” oraz za pomocą puszki stacjonarnej w kinie Janosik”. Zebrano kwotę 1.491,98 zł ,

2. W 2012 r. odbyły się dwie zbiórki. Podobnie jak w 2011r. w Amfiteatrze w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz podczas trwania I- szego  żywieckiego Pikniku dla miłośników psów pn.” Pies w służbie człowieka”. Zebrano kwotę 477,53 zł.

3. Suma ofiar pieniężnych wyniosła kwotę 1.969,51 zł ,

4. Nie poniesiono kosztów przeprowadzenia zbiórek ,

5.Podział ofiar pieniężnych /w kolejności poniesionych wydatków/ był następujący:

– dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu zakupiono karmę dla kociąt i szczeniąt za kwotę 411,01 zł,

– także dla Schroniska w Żywcu przeznaczono kwotę 704,60 zł na zakup transportera do przewozu zwierząt ,

–  dla dwóch karmicielek kotów w Żywcu zakupiono karmę za cenę 277,00 ,

– oraz zakupiono wagę  weterynaryjną platformianą dla Schroniska j.w. za kwotę 899,99 zł / po dofinansowaniu ze środków Stowarzyszenia kwoty 330,00zł/.

na koniec 2012r. pozostała kwota 6,41 zł,

Zarząd  Stowarzyszenia dziękuje za wsparcie naszych działań  i prosimy również w  bieżącym roku  pamiętać o zwierzętach skrzywdzonych przez człowieka.

logo