Ety­ka sza­cun­ku dla życia na­kazu­je nam wszys­tkim poszu­kiwać spo­sob­ności, by za ty­le zła wyrządzo­nego zwierzętom przez ludzi, pospie­szyć im z jakąkol­wiek pomocą. aut. Albert Schweitzer

14543930_1187508637958586_784775017779149368_o