MA DOM: Wynędzniały, chudy, pogryziony AMON szuka domu …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. AMON szczęśliwie znalazł już swój nowy dom. Dziękujemy wszystkim, którzy go wsparli i przekazali środki na pokrycie kosztów leczenia....