W listopadzie mieliśmy przyjemność przygotować dla podopiecznych ŚCP w Bielsku-Białej cykl czterech warsztatów o tematyce związanej z pomocą zwierzętom bezdomnym.

Każde z takich spotkań kończyliśmy sesją fotograficzną naszych podopiecznych, bądź zwierząt zaproszonych wraz z opiekunami.

Te bardzo ciekawe zajęcia odbywały się w dniach od 13 do16 listopada w ramach projektu realizowanego przez ŚCP pn. „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”. Oprócz zajęć z fotografii zwierząt, dzieci szukały inspiracji do zdjęć odkrywając swoje najbliższe otoczenie oraz rówieśników.

Koniec projektu został podsumowany wydaniem okazjonalnego małego albumu fotograficznego, którego kilka zdjęć niniejszym prezentujemy.

Odwiedziliśmy Świetlicę Środowiskową Nr 2 „Nad Stawami”, Świetlicę Środowiskową Nr 8 „Ster”, Świetlicę Środowiskową Nr 5 „Iskierka”, Świetlicę Środowiskową Nr 9 „W Dolinie Wapienicy”.

Dzieci w wieku szkolnym należy inspirować i zachęcać do samodzielnych, dobrych działań, do naśladowania i prezentowania właściwych zachowań, postaw. Tak bardzo ważna jest edukacja.

Nasze młode ziarenka chłoną wiedzę jak gąbka wodę. Jeśli się im ją w przyswajalny i właściwy sposób przedstawi, kiedyś jako dorośli będą w stanie dbać o świat i wszelkie istoty żyjące w sposób właściwy oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dewastacji przyrody.

Od lat odwiedzamy ośrodki nauczania i opiekuńcze by rozwijać w młodych ludziach empatię, zarażać naszą pasją, oswajać ze zwierzętami, zachęcać do działania i wolontariatu w przyszłości.

Z chęcią bierzemy udział w takich akcjach. Jeśli tylko znajdziemy czas, z pewnością odwiedzimy inne świetlice, szkoły, przedszkola. Piszcie do nas jeśli jesteście zainteresowani edukacyjnym spotkaniem na temat opieki nad zwierzętami.

Edukacja jest jednym z podstawowych działań statutowych i na ten cel staramy się zawsze znaleźć miejsce w naszym codziennym rozkładzie zajęć.

Leave a Reply