’Od kilku lat nasze stowarzyszenie prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone relacjom; człowiek – zwierzę…

W 2011 roku przeprowadziliśmy 11 lekcji w przedszkolach,osiedlowym domu kultury,szk .podstawowych
i Zespole Szkół handlowych i Gastronomicznych.

w poprzednich latach przeprowadziliśmy 19 lekcji wychowawczych . Zależnie od wieku słuchaczy –licea, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola w Bielsku i Żywcu – kładziemy nacisk na różne aspekty tych relacji.
W liceach i gimnazjach mówimy o pracy wolontariuszy. Zachęcamy do współpracy, przedstawiamy możliwości praktycznego przeciwdziałania złemu traktowaniu zwierząt, sposoby interwencji w trudnych przypadkach. W szkołach podstawowych przedstawiamy przypadki i losy poszczególnych zwierząt, mówimy o udanych adopcjach, ale i o trudnych przypadkach i naszych porażkach – kiedy nie udało się zwierzętom pomóc.

W przedszkolach zajęcia polegają na rozmowach o zwierzętach i ich właściwym traktowaniu. Dzieci chętnie opowiadają o swoich czworonogach, zwracały przy tej okazji uwagę na popełniane Ew. błędy , mówimy o odpowiedzialności, opiece weterynaryjnej, pozycji zwierzęcia w rodzinie zapobieganiu bezdomności zwierząt.
Zajęcia są zawsze ilustrowane licznymi zdjęciami pokazującymi naszych podopiecznych i pracę wolontariuszy. Młodzi ludzie interesują się bardzo żywo przedstawianymi zagadnieniami. W szkole podstawowej w Straconce pokazano nam krótkie przedstawienie na temat opieki nad zwierzętami – było ono autorstwa uczniów i zupełnie samodzielnie przez nich przygotowane.

 

przedszkolaki