Dla nas liczy się każda złotówka – pomóż nam pomagać !

Zdajemy sobie sprawę, że „wszystkich potrzebujących zwierząt nie da się uratować”.  Nie każdemu zwierzęciu można pomóc, ale nie oznacza to, że nie warto podejmować działań w tym kierunku. Nie usprawiedliwia również obojętności wobec okrucieństwa, ani znieczulicy na cierpienie bezbronnych, w pełni od nas zależnych istot i argumentowania, że „to tylko zwierzę”. Wierzymy, że każdy spróbuje nam pomagać, zarówno wspierając działalność naszego Stowarzyszenia finansowo oraz rzeczowo, jak również poprzez akcje informacyjne w swoim środowisku.

Niecenioną pomocą są dla nas dobrowolne wpłaty ludzi o wielkich sercach i dobrej woli, którzy mają możliwości finansowe i którym los, bezdomnych, poszkodowanych zwierząt nie jest obojętny.

Dla nas liczy się każda złotówka. Jeśli uważasz, że nasza działalność jest potrzebna, masz możliwości finansowe, a jednocześnie chciałbyś przyczynić się do szerzenia idei niesienia pomocy, bezdomnym zwierzętom to zwracamy się do Ciebie z uprzejmą prośbą o chociażby najmniejsze wsparcie, które zapewni naszym podopiecznym lepsze życie.

Na co zostaną przekazane środki pochodzące z darowizn?

Leczenie i rehabilitacja naszych psów i kotów oprócz ciężkiej pracy naszych wolontariuszy wymaga niestety olbrzymich nakładów finansowych. Koszty niezbędnych lekarstw, pożywienia są ogromne. Zwierzęta, które do nas trafiają w wielu przypadkach mają skomplikowane urazy wymagające interwencji chirurgicznej. Naszym marzeniem jest stworzenie azylu z prawdziwego zdarzenia, który zapewni zwierzakom dojście do pełni sił w środowisku jak najbardziej zbliżonym do domowego, na które w pełni zasługuje każda ratowana przez nas istota. Każde najmniejsze wsparcie jest dla nas, a przede wszystkim dla naszych podopiecznych niezwykle cenne.

Nasza organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego /skr. OPP/, dzięki czemu w rocznym rozliczeniu podatkowym można nas wspomóc przekazując 1 % dla naszego stowarzyszenia. Jeśli uznasz, że w ten właśnie sposób chcesz wesprzeć naszą działalność, w odpowiedniej rubryce rocznego  zeznania podatkowego PIT wpisz proszę nasze poniższe dane :

Numer KRS: 0000324731

Dobrowolne wpłaty można  bezpośrednio przekazywać na konto naszego Stowarzyszenia :

Multibank 46 1140 2017 0000 4202 1012 0220

Stowarzyszenie Humanitarno – Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”  43-300 Bielsko-Biała ul. Łagodna 93/32